Inloggen P&O medewerkers

Nieuwsbrief 2

01 september 2013
In deze uitgave vind je alle informatie over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit in Noord-Limburg.
Even voorstellen
Mijn naam is Georgette Poppelier. Per 1 augustus j.l. ben ik gestart als projectleider voor het op te richten mobiliteitscentrum voor de 10 binnen IDEE samenwerkende onderwijsstichtingen.

Ik ben 54 jaar en wij wonen, sinds kort, in Nijmegen.
Na mijn pabo-opleiding, ruim 30 jaar geleden, ben ik in verschillende sectoren en functies werkzaam geweest: groepsleidster in een ZMOK-kindertehuis, receptioniste in een verzorgingshuis, onderwijsassistent, directeur kinderdagverblijf, manager marketing & sales en uiteindelijk de laatste 11 jaar als directeur verbonden aan 2 verschillende scholen binnen Dynamiek Scholengroep. De veranderingen en de uitdagingen om steeds in een nieuwe werkomgeving mijn ervaring in te zetten én me weer verder te ontwikkelen, hebben mij erg verrijkt. Mobiliteit is mij op het lijf geschreven!!

Ik zie een enorme uitdaging in het ontwikkelen van een mobiliteitscentrum dat de personele gevolgen van de huidige krimp kan combineren met de tekorten aan leerkrachten over drie tot vijf jaar. Vraag en aanbod regionaal centraal bij elkaar brengen biedt hiertoe veel mogelijkheden. Daarnaast is het van belang om (jonge) mensen te boeien en te binden voor het onderwijs. Boeien door voorlichting te geven op vo-scholen en jongeren enthousiast te maken voor een pabo-opleiding. Binden door (net) afgestudeerde leerkrachten mogelijkheden te bieden om werkervaring op te doen, bijvoorbeeld middels plaatsing in de vervangingspool.
Het mobiliteitscentrum wil zich vooral ook richten op personeelsleden die op zoek zijn naar een volgende stap of een nieuwe uitdaging binnen een andere school of binnen een andere stichting. Uit eigen ervaring weet ik hoe inspirerend het kan zijn om het vertrouwde los te laten en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, nieuwe collega's, een ander concept, andere kinderen etc.

Ik hoop dat velen van jullie de weg gaan vinden naar het mobiliteitscentrum voor (vrijblijvende) informatie, het onderzoeken van de mogelijkheden tot mobiliteit of het realiseren hiervan.
Ik heb er zin in!!!Hoe zit het ook alweer ...
Medio maart 2013 is er een eerste nieuwsbrief van IDEE verspreid binnen de 10 stichtingen. We pakken nu de draad weer op en voortaan houden we je maandelijks op de hoogte en kun je in de nieuwsbrief lezen wat de actuele ontwikkelingen binnen IDEE zijn. We nodigen iedereen uit om regelmatig de site www.mobiliteitsidee.nl te bezoeken. Hierop vind je vacatures, ervaringsverhalen etc.
 
Wat is IDEE?  
IDEE is een samenwerkingsverband tussen 10 onderwijsstichtingen dat gezamenlijk een aantal vraagstukken gaat oppakken welke binnen het onderwijs actueel zijn en waar iedereen dus mee te maken heeft; Krachten bundelen en ervaringen delen.
 
Wie doet er mee?
SKBO Bergen, Fortior, Akkoord!, Kerobei, SSONML, SPOVenray, Prisma, SKOMeN, Peelraam en Dynamiek Scholengroep

Wat is er tot nu toe al gebeurd?
  • Op stichtingsniveau zijn er verschillende aanvragen voor mobiliteit gerealiseerd voor het schooljaar 2013-2014.
  • De P&O-ers van de 10 stichtingen hebben structureel overleg met elkaar.
  • Er is een website ontwikkeld: www.mobiliteitsidee.nl
  • Er is een projectleider benoemd: Georgette Poppelier

Wat gaan we doen?
Op korte termijn wordt het mobiliteitscentrum virtueel ingericht en loopt voortaan alle vraag en aanbod voor medewerkers via dit centrum. Daarnaast gaan we ons actief richten op het voortgezet onderwijs en op de regionale pabo's om leerkrachten voor de toekomst te gaan vinden, boeien en binden.
Vanuit het mobiliteitscentrum zul je regelmatig geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Wat heb ik hieraan?
Het mobiliteitscentrum is the place to be voor al je vragen, overwegingen, wensen etc. die te maken hebben met jouw mobiliteit nu of in de toekomst.
Het mobiliteitscentrum heeft overigens geen kantoor waar je naar toe kunt gaan; het betreft een samenwerking tussen de verschillende besturen, gebruik makend van de digitale mogelijkheden. De medewerker(s) van je eigen P&O-afdeling ondersteunen je hierbij met raad en daad.

Hoe kom ik aan informatie?
  • Het eerste aanspreekpunt met betrekking tot mobiliteitsvragen is altijd de medewerker P&O van je eigen bestuur. Samen met hem/haar bespreek je wat het mobiliteitscentrum voor jou zou kunnen betekenen en wat de vervolgstappen zijn.
  • via het mobiliteitscentrum: www.mobiliteitsidee.nl
 
IDEE-tjes
  • Als je iets hebt voor in deze nieuwsbrief (bijv. een eigen ervaring met betrekking tot mobiliteit, een interessant artikel, een stelling enz. enz.) dan kun je die sturen naar info@mobiliteitsidee.nl zodat we dit mogelijk, indien relevant, in een volgende nieuwsbrief kunnen plaatsen. 
  • Op de eerste schooldag zijn Arno Broekman (SKBOBergen) en Georgette Poppelier geïnterviewd voor het blad Rentree. Dit artikel wordt in het najaar geplaatst. Rentree is een landelijke uitgave van de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds. Onze IDEE-activiteiten krijgen daarmee landelijke bekendheid.