Inloggen P&O medewerkers

Nieuwsbrief 5

05 december 2013
Het is een hele uitdaging voor voortgezet onderwijs leerlingen om de opleiding te kiezen die bij hen past. Voor de leerlingen van de bovenbouw HAVO-VWO is een wervende campagne ontwikkeld. Benieuwd?
Waar sta jij over 4 jaar?
Met deze vraag worden bovenbouwleerlingen van HAVO-VWO uitgedaagd om over hun toekomst na te denken. "Welke opleiding wil ik straks gaan volgen gericht op een beroep dat helemaal bij mij past?" Mobiliteitsidee heeft hiervoor een campagne ontwikkeld. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat er in de nabije toekomst volop vacatures komen in het basisonderwijs. Dit is het gevolg van de naderende grote uitstroom van leraren in verband met hun pensioen. Alle vo-scholen binnen het voedingsgebied van Mobiliteitsidee ontvangen de komende weken posters en flyers om uit te delen en op de prikborden te hangen. Daarnaast is Mobiliteitsidee  aanwezig op de Open Dagen van de Pabo's in onze regio. Ook daar informeren en enthousiasmeren wij toekomstig talent. Zaterdag 30 november waren we op de Open Dag van de Pabo in Nijmegen.
Leraar po worden bleek voor veel jongeren het toekomstideaal. Je hart, je kwaliteiten en je ambities volgen is het belangrijkste bij het kiezen van een opleiding. Het is fijn om dan te weten dat er in de toekomst ruime kansen komen om snel een passende baan te vinden.
 
 
Hoe mobiel is men in de rest van Nederland?
In steeds meer regio's worden initiatieven ontwikkeld om te komen tot de oprichting van een mobiliteitscentrum voor onderwijspersoneel. De doelstellingen komen overeen:
 
  • Voorkomen dat er ontslagen vallen door boventallig personeel te plaatsen bij een andere school of bestuur binnen het samenwerkingsverband (gedwongen mobiliteit).
  • Vrijwillige mobiliteit bevorderen: mobiliteit op basis van persoonlijke ontwikkeling en ambitie.
  • Bij het Mobiliteitsidee komt daar nog een derde doelstelling bij. We benaderen leerlingen uit de bovenbouw HAVO-VWO om hen te informeren en enthousiast te maken voor een toekomstige baan in het onderwijs: vinden en binden.
De ervaring is overal dat mobiliteit lange tijd voor veel mensen in het onderwijs een "vies woord" was, een ver van mijn bed gegeven. Bestuurders raken er echter meer en meer van overtuigd dat mobiliteit heel goed kan zijn voor de ontwikkeling van medewerkers én van scholen. Vrijwillige mobiliteit wordt steeds meer gezien als een kans! Mobiliteitscentra die al langer bestaan,ervaren dat steeds meer directeuren en leerkrachten de voordelen zien van ontwikkelingsgerichte mobiliteit en dat een groeiend aantal leerkrachten mobiliteit aanvraagt.
 
 
IDEE-tjes
 
  • De website www.mobiliteitsidee.nl wordt steeds vaker bezocht. In november waren er 244 unieke bezoekers die samen 380 keer de site hebben bezocht. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van oktober. Een mooie ontwikkeling!

  • Onlangs is er een speciale nieuwsbrief uitgegaan naar de directeuren van alle scholen binnen Mobiliteitsidee en naar de GMR van elk bestuur. Het is belangrijk dat zij goed geďnformeerd zijn met het oog op het maken van voortgangsafspraken. Daarnaast zijn directeuren ook het eerste aanspreekpunt voor de leraren als het gaat om hun mobiliteitsvragen.

  • Regelmatig staan er vacatures op de site van het mobiliteitscentrum. Dit kunnen vacatures zijn binnen je eigen bestuur maar ook bij andere IDEE-besturen. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.mobiliteitsidee.nl