Inloggen P&O medewerkers

Nieuwsbrief 6

09 januari 2014
Wordt 2014 jouw mobiliteitsjaar?

Wordt 2014 jouw jaar?
"Wat zijn mijn wensen en ambities voor het schooljaar 2014-2015?" Deze vraag is voor iedereen actueel nu het wenseninventarisatieformulier voor 2014-2015 verspreid wordt. Wat zou ik graag willen en wat is er zoal mogelijk?

Wil ik graag
 • Meer werken/minder werken
 • Op een grotere/kleinere school werken
 • Binnen een ander onderwijsconcept aan de slag
 • Een nieuwe inhoudelijke uitdaging aangaan
 • In een andere regio werken
 • Op een andere plek mijn kennen en kunnen nog beter tot zijn recht laten komen
 • Op een andere school binnen mijn eigen bestuur gaan werken
 • Mijn mogelijkheden om door te groeien verkennen
 • Op een school binnen een ander bestuur werken
 • Mijn mogelijkheden buiten het onderwijs onderzoeken
 • Eens uitproberen hoe het is om op een andere school te werken
 • Iets anders maar ik weet niet goed wat ik dan zou willen
 • ……….. Etc.
Zoveel mensen, zoveel wensen! Praat er eens over met je directeur en de medewerkers van P&O. Samen kun je onderzoeken of het mobiliteitscentrum voor jou iets kan betekenen.

Voorlichting op het Raaylandcollege
Op 11 december j.l. hebben we met het mobiliteitscentrum deelgenomen aan de beroepskeuzevoorlichtingsbijeenkomst op het Raaylandcollege in Venray. Leerlingen uit de bovenbouw Havo-VWO uit de regio konden zich inschrijven voor 3 verschillende informatierondes. Met een flitsende powerpointpresentatie hebben DaniŽlle Wijnen (bs Coninxhof, Venray) en Bram Hendricx (bs Sint Oda, Ysselstein) een enthousiast en compleet beeld geschetst van het beroep leraar basisonderwijs. De toehoorders waren onder de indruk van de inhoud en veelzijdigheid van dit beroep. Vanuit het mobiliteitscentrum kregen zij bovendien nog informatie over het toekomstperspectief en de kansen op het vinden van een baan na afronding van de opleiding Pabo.

IDEE-tjes
 • De website www.mobiliteitsidee.nl wordt al vrij goed bezocht. In december waren er 200 unieke bezoekers die samen 312 keer de site hebben bezocht.

 • Regelmatig staan er vacatures op de site van het mobiliteitscentrum. Dit kunnen vacatures zijn binnen je eigen bestuur maar ook bij andere IDEE-besturen.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.mobiliteitsidee.nl