Inloggen P&O medewerkers

Nieuwsbrief 7

06 februari 2014
De komende tijd staat in het teken van de invulling van de formatie per school.
 
Inventarisatie wensen
De wenseninventarisatieformulieren voor het schooljaar 2014-2015 zijn ingevuld en verzameld. De komende tijd staat in het teken van de invulling van de formatie per school. Er zijn momenteel verschillende concrete mobiliteitsverzoeken. Een mooie ontwikkeling!
 
Ontwikkelingen binnen het mobiliteitscentrum
Op dit moment worden de procedures en de werkwijze voor het mobiliteitscentrum uitgewerkt en beschreven. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de medewerkers van P&O. Je kunt hierbij onder andere denken aan
 
  • Wanneer is er sprake van een vacature die via het mobiliteitscentrum gemeld wordt?
  • Wie mag er op een vacature solliciteren?
  • Wat zijn de afspraken rondom werving, selectie en benoeming?
  • Hoe wordt de benoeming formeel afgehandeld?
  • Etc.
 
Kansen voor mobiliteit
Je werkt al langere tijd op dezelfde plek en je zou best wel eens iets anders willen maar … wat nou als het je straks toch niet bevalt op je nieuwe werkplek? Het is spannend om aan iets nieuws te beginnen en veel medewerkers willen graag wat zekerheden inbouwen. Dat is mogelijk. Middels een detachering kun je op een andere school of voor een ander bestuur gaan werken en toch bij je huidige werkgever in dienst blijven, met behoud van je rechtszekerheid. Daarbij worden in een detacheringsovereenkomst de gemaakte afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan deelnemende partijen, duur van de overeenkomst en rechten en plichten voor beide partijen. De ervaring leert dat als de stap tot mobiliteit eenmaal gezet is, medewerkers zich snel op hun nieuwe werkplek thuis voelen en er helemaal geen terugkeer meer gewenst is. Via detachering kun je een mobiliteitsstap zetten met terugkeergarantie. Een unieke kans!
 
Voorlichting op de Fontys Pabo in Venlo
Op zondag 2 februari j.l. was er een Open Dag op de Fontys campus in Venlo. Een groot aantal toekomstige studenten kwam een kijkje nemen en liet zich informeren over de aangeboden opleidingen. Ook de Pabo werd goed bezocht. Jongeren (en hun ouders) werden uitgebreid geļnformeerd over de inhoud van de opleiding en het beroep leraar po. Vanuit het Mobiliteitsidee kregen zij aanvullende informatie over het toekomstperspectief en de kansen op het vinden van een baan na afronding van de opleiding. Uit onderzoek blijkt dat er over enkele jaren veel vacatures komen in Noord-Limburg
 
IDEE-tjes
 
  • De website www.mobiliteitsidee.nl werd ook in januari goed bezocht. Steeds meer medewerkers weten de site te vinden. Een goeie ontwikkeling!
 
 
  • Regelmatig staan er vacatures op de site van het mobiliteitscentrum. Dit kunnen vacatures zijn binnen je eigen bestuur maar ook bij andere IDEE-besturen.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan regelmatig op www.mobiliteitsidee.nl
Attentie: als er geen vacatures zijn dan vind je onder betreffende knop alleen een mededeling over wie er op vacatures mag solliciteren.