Inloggen P&O medewerkers

Nieuwsbrief 12

21 september 2014
Welkom bij de twaalfde uitgave van de nieuwsbrief van Mobiliteitsidee.
Nieuwsbrief 12, september 2014
 
Welkom bij de twaalfde uitgave van de nieuwsbrief van Mobiliteitsidee. In deze uitgave vind je een terugblik op het afgelopen jaar en een blik naar de toekomst.
 
 
Terugblik
Vanaf januari 2013 hebben 10 schoolbesturen in Noord Limburg samengewerkt om een mobiliteitscentrum op te richten als middel om vacatures, boventallig personeel en mobiliteitswensen (vrijwillig en/of gedwongen) van het onderwijzend personeel te koppelen en passende matches te realiseren.
Om de resultaten van het project te kunnen evalueren is er een enquête gehouden onder de P&O functionarissen en de bestuurders van de IDEE-besturen. Hierin werden de opbrengsten geëvalueerd en gerelateerd aan de doelstellingen vanuit het projectplan.
 
De projectopdracht was:
Ontwikkel een mobiliteitscentrum voor 10 samenwerkende besturen als middel om vacatures, boventallig personeel en mobiliteitswensen (vrijwillig en/of gedwongen) van OP te koppelen en passende matches te realiseren.
Doelen voor de (middel)lange termijn:
 1. Jong, pas afgestudeerd OP vinden, boeien en binden aan de besturen om toekomstige tekorten aan OP te ondervangen.
 2. Instroom op PABO's stimuleren om in de toekomst over voldoende onderwijs personeel te kunnen beschikken door o.a. het imago van het beroep in een positief daglicht plaatsen, voorlichting op VO-scholen, snuffelstages/meeloopdagen, afspraken met PABO's maken m.b.t. mogelijke baangarantie voor excellente studenten.
 
Conclusies:
 1. Mobiliteitsidee heeft voldaan aan de projectopdracht. Het mobiliteitscentrum is ontwikkeld, de werkwijze en procedure is vastgesteld. Er wordt op dit moment nog niet veel gebruik van gemaakt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verscheidenheid en verschillen van belangen bij de verschillende besturen
 2. De doelen op middellange termijn zijn succesvol geweest. De instroom van nieuwe studenten op de PABO's in Venlo, Helmond en Nijmegen is hoger dan in voorgaande jaren. Ook is er een positieve intentie ten aanzien van samenwerking om jong afgestudeerde leerkrachten verder te scholen en arbeidsplaatsen voor hen te creëren.
 3. Schooldecanen in het voortgezet onderwijs zijn doordrongen van het feit dat de PABO een studie met goed arbeidsmarktperspectief is.
 4. Er is zeker behoefte aan voortzetting van het mobiliteitscentrum. De hiervoor meest geschikte vorm en omvang is onderwerp voor een nader onderzoek.
 5. Het mobiliteitscentrum heeft geen concrete bestuursoverstijgende mobiliteitsmatches opgeleverd. Binnen de verschillende besturen is er wel sprake van mobiliteit geweest.
 6. P&O functionarissen zijn tevreden over de overlegstructuur en willen deze graag behouden.
 7. Over de inzet, bereikbaarheid en de expertise van de projectleider was men tevreden.
 8. Over het ontwikkelde pr-materiaal en de inzet hiervan was men tevreden.
 9. In de frequentie van het websitebezoek (www.mobiliteitsidee.nl) zit een stijgende lijn.
 
Op basis van het projectverslag van de projectleider hebben de besturen de volgende toekomstafspraken m.b.t. het mobiliteitscentrum gemaakt:
 • Er is brede overeenstemming dat de huidige schaal van MobiliteitsIdee niet voldoet;
 • Het mobiliteitscentrum stopt in haar huidige vorm en omvang:
  *Dynamiek, SPOV en Prisma zullen het mobiliteitscentrum (en de website) voortzetten. *Fortior - SSONML-Kerobei-Akkoord! po overleggen over of en hoe zij op Venlose schaal met een soortgelijk initiatief verder willen gaan.
  *SKOMeN en SKBO Bergen (die naar verwachting per 1-1-2015 gaan fuseren) richten zich op de vervangerspool in Cuijk, evenals Peelraam.
 • Binnen het IDEE netwerk van de 10 besturen wordt blijvend aandacht besteed aan eerder ingezette initiatieven zoals het binden en boeien van (jonge) leerkrachten. Op basis van een bestuurlijke opdracht zullen de gezamenlijke P&O-ers dit uitvoeren. De P&O-ers kunnen in hun netwerkfunctie (aangevuld met een opdracht als de bestuurders die formuleren) bijeen blijven komen. De inschatting is dat daar wel een (al dan niet gefaciliteerde) kartrekker voor nodig is.
 • De subsidieverantwoording in het projectverslag beantwoordt aan de subsidievoorwaarden van Arbeidsmarktplatform PO.
 
Afscheid
Het afgelopen jaar heb ik me ingezet voor het ontwikkelen van het mobiliteitscentrum. Het was voor mij een uitdagende en inspirerende klus waar ik met veel plezier aan gewerkt heb. Het heeft me veel nieuwe contacten opgeleverd en ook heb ik weer een aantal vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Het was boeiend en leerzaam om mèt en voor tien besturen te werken en te ervaren dat er veel overeenkomsten zijn maar ook dat elke organisatie zijn eigen kenmerken heeft en voor andere uitdagingen staat.
Ik ben iedereen dankbaar voor de prettige samenwerking en ik wens IDEE veel succes met de verdere ontwikkeling van het mobiliteitsidee.
Ik ben weer begonnen aan een nieuwe uitdaging. Per 1 augustus ben ik gestart als directeur van bs De Driemaster in Nijmegen. Mobiliteit heeft mij gedurende mijn loopbaan (11 verschillende functies gedurende 35 jaar) veel ervaring, afwisseling, energie en arbeidsvreugde gebracht.
Ik wens iedereen veel succes en plezier met de mogelijkheden en keuzes die op je pad komen!!
 
Georgette Poppelier